Stacks Image 3
Pri načrtovanju in izvajanju talnega ogrevanja se moramo zavedati, da je odprava napak in dograditev sistema praktično nemogoča, ali pa zahteva velike stroške .
Ni torej mogoče, da inštalater brez poznavanja nekaterih podatkov proizvajalca in izračuna sam izdela kakovosten sistem talnega ogrevanja .

Tudi zaradi tega dejstva so talna ogrevanja v preteklosti precej izgubila na popularnosti.

© 2010 Gorazd Štern s.p. --- Izdelava spletne strani - Trgo-Splet --- Sitemap - Kazalo --- Varovanje podatkov