povecava
Regulatorji ogrevanja se v praksi uporabljajo na več načinov. V manjših stanovanjih je običajno, da se v osrednjem prostoru postavi sobni termostat, ki upravlja temperaturo v stanovanju. Ta termostat je lahko programski, ki omogoča avtomatski izbor različnih temperatur v obdobju dneva ali tedna. Priporočljivo je na ogrevalna telesa postaviti termostatske ventile, ki omogočajo reguliranje temperature v posameznih prostorih.

Druga možnost (primernejša za večje objekte, hiše, stanovanja) je vgradnja vremensko vodene regulacije.
Ta s pomočjo več parametrov – zunanja temperatura, dan ali noč, temperatura dvižnega voda, sanitarne vode itd. skrbi za optimalno delovanje sistema ogrevanja.
Skratka sodobna vremensko vodena regulacija omogoča prilagajanje ogrevalne krivulje specifičnim potrebam objekta. Glede na zunanje temperature prilagaja sistem ogrevanje, da le ta odreagira preden pride do padcev temperature v prostorju.

S tem se zmanjšuje histereza temperatur v prostoru in zmanjšuje poraba energenta za ogrevanje.
povecava

© 2010 Gorazd Štern s.p. --- Izdelava spletne strani - Trgo-Splet --- Sitemap - Kazalo --- Varovanje podatkov